Militaire onderscheidingen en Zoeken in Nederland, Duitsland en Vlaanderen

Op zaterdag 28 mei 2022 organiseerde HCC!genealogie haar de 2e Landelijke Bijeenkomst van 2022, die werd gehouden in het H.F. Witte Cultuur- en vergadercentrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.

Bert Keers: Militaire onderscheidingen
Het is  niet ondenkbaar dat u een gedecoreerde voorvader in uw stamboom heeft. Het is dan interessant om  te weten over welke decoratie het gaat.
Om die reden praat Bert Keers, hoofd van de afdeling Decoraties van de Divisie Personeel & Organisatie van het  Ministerie van Defensie ons  bij over onderscheidingen in het algemeen, militaire onderscheidingen in het bijzonder. Zij nemen immers bij Defensie een bijzondere plaats in. Deze vormen een officiële blijk van erkenning en waardering en doen recht aan bijzondere momenten en gelegenheden waar de militair aan heeft deelgenomen. In retrospectief is aan de hand van de verkregen onderscheidingen na te gaan wat de militair allemaal heeft gedaan. Het is om zo te zeggen het CV van de militair.

Fred Baltus: Zoeken in Nederland, Duitsland en België
HCC!genealogie-adviseur Fred Baltus had het in zijn presentatie over hoe men naar genealogische gegevens kan zoeken op het internet. De beschikbaarheid van allerhande data en scans heeft sinds 2000 een enorme vlucht genomen. In Nederland zijn wij genealogen behoorlijk verwend met websites als o.a. WieWasWie en Open Archieven.
Onze buurlanden zijn nog lang niet zo ver als wij in Nederland, maar men timmert de laatste jaren flink aan de weg. Het zoeken naar genealogische gegevens in het buitenland gaat meestal wel op eenzelfde wijze. Soms kan je zoeken op persoonsgegevens en een andere keer moet je door een kerkboek bladeren. In de presentatie komen een aantal van die sites aan bod.