Nu eens geen stamvaders, maar stammoeders

Er is een stijgende interesse in familiegeschiedenis merkbaar. Natuurlijk helpen tv-programma’s als Verborgen Verleden, Spoorloos, DNA Onbekend, De Erfgenaam, De Reis van je Genen, Eindelijk Thuis en van eerdere datum Brieven onder Water daarbij.

Vaak gaat het over mannen, over vaders wanneer men het heeft over de familie-historie en dus de stamboom van een familie. Alleen bij de Joden zijn vrouwen, met name moeders belangrijker. Wat betreft de afstamming is zij immers de enige zekere factor, zo redeneert men.

Voor de stamboomonderzoekers van HCC!genealogie reden om zich op zaterdag 30 september a.s. in het H.F. Witte Cultuur- en vergadercentrum De Bilt met een tweetal lezingen nu eens geheel op vrouwen -op de zogenaamde matriarchale lijn- te richten. Deze gratis bijeenkomst is voor iedere geinteresseerde toegankelijk.

Om 11 uur trapt Carla van Beers af met een lezing over de Matria-Cirkel, waar zij een boek over schreef. In de Matria-Cirkel heeft iedere generatie een eigen kring. De stamboom technische ordening begint hier niet bij een stamvader, maar gaat uit van de moederstam en matrilineaire lijnen. Zo kan de horizon van onderzoek naar de familiegeschiedenis worden verbreed en wordt voorouderonderzoek inclusiever.

Beers beschrijft een genealogische zoektocht die veertien generaties omvat en introduceert de Matria-Cirkel als instrument om het uitgebreide spectrum van moeders en dochters zichtbaar te maken. Door de vrouwen en hun familie in kaart te brengen is het voorouderonderzoek geen mannelijke aangelegenheid meer.
Aan de hand van voorbeelden wordt gepresenteerd hoe de Matria-Cirkel is toe te passen.

In de middag geeft Suze Zijlstra een lezing met als titel ‘De Voormoeders. Een verborgen Nederlands-Indische familiegeschiedenis’.

De geschiedenis van de VOC is vaak gericht op de Europese mannen die bij de VOC in dienst waren. De voor de geschiedenis van cruciaal belang zijnde (veelal slaafgemaakte) Aziatische vrouwen en hun Europees-Aziatische nakomelingen kwamen veel minder ter sprake. Zijlstra heeft de complexiteit van het koloniale verleden in Nederlands-Indië op een indringende wijze toegankelijk gemaakt voor een nieuwe generatie.

In De Voormoeders volgt zij het leven van Aziatische en Euraziatische vrouwen in haar familie, van de 18e-eeuwse VOC-vestiging Makassar op het eiland Sulawesi, via de suikerplantages van Oost-Java, tot en met de migratie van haar oma’s gezin naar Nederland.

Deze gratis toegankelijke bijeenkomst op zaterdag 30 september 2023 zal worden gehouden in het H.F. Witte Cultuur- en vergadercentrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt, aanvang 11 uur, toegang gratis