Gedachten

Hoe denken we?

Om helder te krijgen wat u van ons mag verwachten, is het goed eerst duidelijk te maken hoe wij over communicatie denken. Het woord communicatie is zo langzamerhand een onduidelijke ‘vergaarbak’ van begrippen geworden. Onze expertise op het gebied van communicatie is het helder, gericht en effectief overbrengen van een boodschap van de opdrachtgever naar diens van tevoren geformuleerde doelgroep(en) met de bedoeling een reactie los te maken.

Helder

Helder wil zeggen: communicatie die in woord, beeld, sfeer, tone-of-voice en in uitvoering past bij de cultuur van de opdrachtgevende organisatie én bij de informatiebehoefte en belevingswereld van de doelgroep(en). We plaatsen de juiste argumenten in de juiste context, zodat ze de doelgroep(en) daadwerkelijk aanspreken.

Gericht

Gericht wil zeggen: communicatie die is afgestemd op de bedrijfsdoelstelling van de opdrachtgever. Alleen dan draagt een actie of uiting bij tot het verwezenlijken van gestelde doelen. Van tevoren moet vast staan of een uiting commercieel, wervend, opiniërend, ondersteunend, motiverend, beleidsbepalend, imago-versterkend dan wel imago-veranderend moet zijn. In de praktijk gaat het vaak om een combinatie hiervan.

Effectief

Effectief wil zeggen: uit de veelheid aan communicatiemiddelen moet de juiste mix worden gekozen om de doelgroep(en) via de kortste weg, op de juiste momenten, in de juiste sfeer en met de juiste frequentie te bereiken.

Boodschap

De boodschap is datgene wat de doelgroep in elk geval van uw organisatie, visie, product of dienst moet weten, proeven en ervaren om de bekendheid, interesse, motivatie, voorkeur en/of vraag vast te houden of te verhogen. De uitdaging is daarbij om de boodschap qua inhoud en omvang zo op de doelgroep af te stemmen dat zij optimaal overkomt.

Opdrachtgever

Als opdrachtgever zien wij organisaties die hun mensen, markten en relaties serieus nemen en professionele communicatie zien als een wezenlijk onderdeel van hun bedrijfs- en marketingstrategie. Deze organisaties zoeken in een bureau een partner die daadwerkelijk toegevoegde waarde biedt en hun business en markt begrijpt.

Doelgroepen

Doelgroepen zijn groepen van mensen van wie een organisatie afhankelijk is voor haar continuïteit, groei en (commercieel) succes. Een aantal belangrijke doelgroepen zijn:

  • medewerkers (huidige, voormalige en toekomstige)
  • klanten, relaties of consumenten (bestaande en toekomstige)
  • pers
  • overige beïnvloeders van bestaande en toekomstige relaties
  • dealer- of verkoopnetwerk
  • overheid en overige regelgevende instanties
  • belangenverenigingen, vakvereniging en branche-organisaties
  • partners-in-business
  • toeleveranciers
  • omwonenden