Ontdek het verhaal van je voorouders in Amersfoort

Stamboomonderzoek is een boeiende, maar ook verslavende hobby en -vandaag de dag- een van de snelst groeiende vrijetijdsbestedingen. Steeds meer mensen raken geïnteresseerd in de geschiedenis van hun familie.

John Glaser uit Amersfoort is secretaris van HCC!genealogie, een vereniging van stamboomonderzoekers of genealogen zoals ze officieel heten: “De laatste jaren zien wij een stijging van het aantal mensen dat geïnteresseerd is in hun familiegeschiedenis. Dat komt ook door tv-programma’s als ‘Verborgen Verleden’, ‘DNA Onbekend’ en een paar jaar geleden ‘Brieven boven water’. We zien dat ook terug in de bezoekersaantallen tijdens de door ons georganiseerde bijeenkomsten in het land, maar ook aan het aantal bezoekers aan onze website.”

Iedere derde maandag van de maand komt HCC bijeen in De Brug in Amersfoort (Schuilenburgerweg 2, aanvang 19.30 uur). Daar is ook John Glaser te vinden. Samen met Cor van Rooij, adviseur van HCC!genealogie, kunnen zij alles vertellen over familiegeschiedenis en wat daar bij komt kijken.

Glaser legt graag uit dat er voor iemand die geïnteresseerd is in zijn of haar familie digitaal het nodige valt uit te zoeken. Maar hij kan ook antwoord geven op de vraag hoe nu een onderzoek naar de familiegeschiedenis te beginnen of welke instanties, archieven of websites men daarvoor zou moeten bezoeken. En ook hoe een vastgelopen onderzoek weer kan worden opgestart. Kortom, een uitgelezen kans voor mensen die hun familiegeschiedenis willen gaan uitzoeken.

Verhalen achter de mens
Glaser benadrukt overigens dat het zijn leden niet alleen of hoofdzakelijk gaat om kale gegevens als de data van geboorten, huwelijk en overlijden. Het gaat hen meer om de verhalen achter de mens. Wat deden onze vroegere familieleden, hoe woonden ze, wat maakte ze mee? Zo heeft een van de leden een deserteur uit Franse dienst onder zijn familieleden. Maar hoorde ook verhalen van iemand die een familielid in Thailand begraven vond als slachtoffer van Japanse krijgsgevangenschap en was overleden aan de beruchte Birma-spoorlijn. Of een lid dat er onlangs achter kwam dat een Rotterdams familielid in 1945 in concentratiekamp Neuengamme was overleden. Die vond zelfs brieven terug die een Rode Kruis verpleegster vanuit Neuengamme na de bevrijding aan de ouders van de jongen stuurde. In een laatste brief deelde zij de familie mee dat hun zoon toch nog was overleden.
Op last van koningin Wilhelmina werden na de oorlog zoveel mogelijk oorlogsslachtoffers naar Nederland teruggehaald en hier herbegraven. Op het Nationaal Ereveld in Loenen liggen militairen en zeelieden begraven. De Oorlogs Graven Stichting probeert deze oorlogsslachtoffers aldaar een gezicht te geven met verhalen over en -indien beschikbaar- een foto van de aldaar begraven slachtoffers. Ook die verhalen leveren aanvulling op de familiegeschiedenis en andersom wordt juist door iemands speurtocht in Loenen een overledene op die manier van een gezicht voorzien.

Burgerlijke stand
De registers van de Burgerlijke Stand vinden we in de provinciale, regionale en gemeentelijke archieven. “Al jaren zijn Nederlandse archieven met de hulp van honderden vrijwilligers bezig met het digitaliseren en indexeren van die officiële akten. Afhankelijk van de daartoe geldende regels worden scans van die akten op internet gezet”, aldus Glaser. Op overkoepelende websites als openarch.nl en wiewaswie.nl staan miljoenen digitaal ontsloten akten. “Bij open archieven gaat het om wel 300 miljoen persoonsvermeldingen. Tik daar je familienaam maar eens in, en zie wat er gebeurt”, zegt Glaser, die denkt dat mensen dan onmiddellijk enthousiast worden om meer te weten te komen over de geschiedenis van hun familie.
Om privacy redenen zijn ‘geboorteregisters’ (akten van geboorte) pas na 100 jaar openbaar, de ‘huwelijksregisters’ (akten van huwelijken, geregistreerd partnerschap en echtscheidingen) na 75 jaar en ‘overlijdensregisters’ (akten van overlijdensaangiften) worden na 50 jaar openbaar.

Militairen
In veel families komen militairen voor. Maar mochten die al zijn overleden dan is het wellicht moeilijk om over zo’n familielid veel te weten te komen. Voor mensen die de geschiedenis van hun familie onderzoeken is dat nu juist interessant. Over officieren en onderofficieren is in tegenstelling tot manschappen het nodige bekend en dus te achterhalen. Zoekt men dus informatie over militaire familieleden dan kan men bijvoorbeeld terecht bij het Nationaal Archief, Ministerie van Defensie, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Nationaal Militair Museum, Stichting Afhandeling Indische Pensioenen (SAIP), Sociale Verzekerings Bank en voor wat de KNIL betreft bij Bronbeek. Maar ook (de nieuwe) websites Oorlogslevens en Oorlogsverhalen zijn zeer de moeite waard.
De website Nederlands Militair Erfgoed geeft toegang tot 800.000 officiersnamen, bijna 8 duizend portretten, ruim 130 duizend tijdschriften, bijna 2.500 legerplaatsen, ruim 7 duizend oude drukken van legertijdschriften, duizend stukken muziek en in de namen van (nog maar) 2.446 dienstplichtigen.

Ontdek het verhaal van je voorouders

Dat is het motto van een dag die het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven samen met de interessegroep Stamboomonderzoek en Familiegeschiedenis van de HCC op zaterdag 19 november a.s. van 11.00-16.00 uur in het archief organiseert.

Wie zijn (familie)verleden wil uitzoeken en de daarbij gevonden gegevens op de computer wil vastleggen komt ruimschoots aan zijn trekken. Los van een ’s-middags door het archief georganiseerde lezing is er de hele dag een genealogische informatiemarkt waar doorlopend demonstraties worden gegeven van belangrijke websites en computerprogramma’s op het gebied van stamboomonderzoek, of wel genealogie. Aan de experts van een Helpdesk kunnen vragen worden gesteld hoe nu een onderzoek naar de familiegeschiedenis te beginnen of welke instanties, archieven of websites men daarvoor zou moeten bezoeken. Maar ook hoe een vastgelopen onderzoek weer kan worden opgestart. Kortom, een uitgelezen kans voor mensen die hun familiegeschiedenis willen gaan uitzoeken. Een verslavende hobby, aldus de organisatoren.

Informatiemarkt
Op de informatiemarkt geeft medeorganisator HCC!genealogie demonstraties van WieWasWie en Open Archieven, dé websites waar in de vorm van geïndexeerd en vaak ook gescande aktes van geboorte, huwelijk en overlijden uit de burgerlijke stand zijn te vinden. Daarnaast presenteert zij de genealogische computerprogramma’s Ancestor Tree Manager en HuMo-gen. Ook Plaatsengids.nl wordt door hen gedemonstreerd. Op de verschillende stands zullen op verzoek presentaties worden gegeven.

Aanwezige leveranciers van andere genealogische computerprogramma’s zijn: Aldfaer, Brother’s Keeper, GensDataPro, PRO-GEN, voor de Apple computers het programma Reunion en de vertegenwoordigers van de internationaal georiënteerde websites zoals FamilySearch (de website van de Mormonen), Geneanet en MyHeritage (twee organisaties waarop men eigen gegevens kan publiceren om zo een groter wereldwijd openbaar bereik te verkrijgen). Daarnaast zijn ook aanwezig organisaties als : DNAgezocht, Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, het Nederlandse College Heraldiek, de PRO-GEN Gebruikersgroep en GEM magazine (een blad voor beginnende genealogen). Tenslotte geven regionale verenigingen zoals HCC!zuidoostbrabant en NGV-Kempen en Peelland eveneens op deze dag acte de préséance.

Lezing om 14.00 uur: ‘Lieve Gijs, lieve ouders’

Uit de familiearchieven van de Brabantse adel door Klaasje Douma

De ‘Lieve Gijs’ uit de titel van deze lezing is Gijsbert de Jonge van Zwijnsbergen (1853-1929), die als elfjarig jongetje bij zijn oom en tante Van Hardenbroek logeerde en daar een aantal brieven van zijn moeder Susanne van Hardenbroek (1826-1886) ontving. Daarin informeerde zij naar zijn belevenissen en vertelde op haar beurt over de gebeurtenissen thuis.

Naast brieven van Gijs aan zijn moeder en vice versa, bespreekt Douma ook andere voorbeelden van documenten die te vinden zijn in familiearchieven. Naast deze en andere egodocumenten waarin personen iets van zichzelf blootgeven, bevatten familiearchieven vaak ook overlijdensberichten en huwelijksaankondigingen, liederen en gedichten ter gelegenheid van een feestelijke gebeurtenis, aantekeningen en documenten in verband met zowel huwelijken als begrafenissen, en recepten en huishoudelijke aantekeningen.

Tijdens de lezing wordt er gegrasduind in een aantal familiearchieven en komen zo voorbeelden tegen van de hiervoor genoemde documenten. Met behulp daarvan schetst Douma de levensstijl en dan vooral het familieleven van adellijke families in het Noord-Brabant van de negentiende eeuw.

Klik hier om in te schrijven voor deze lezing.

Stamboombronnen en familiewapens

Je kunt wel zeggen ik stam van die of die af, maar mensen die geinteresseerd zijn in hun familiegeschiedenis zien dat graag met bewijzen gestaafd. Dat doen ze bij voorkeur door het raadplegen van officiële documenten zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. Maar waar zijn die te vinden? Dat is een van de onderwerpen die aan de orde komt op een landelijke bijeenkomst van de interessegroep Stamboomonderzoek en Familiegeschiedenis van de HCC op 1 oktober a.s. in De Bilt.

Het meest bekende onderdeel van het platform GeneaKnowhow is ‘Digitale Bronbewerkingen Nederland en België’. Doel van het platform is het bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede zin van het woord. Door onderzoekers nieuwe aanknopingspunten te bieden en ‘eigen’/actief onderzoek in primaire en secundaire bronnen te stimuleren. De vermeldingen van bronnen zijn gerangschikt per provincie, regio en plaats.
Tijdens de lezing zal Paul Balm, voorzitter van de Stichting Geneaknowhow kort de geschiedenis van de onderdelen van Geneaknowhow behandelen en vervolgens een selectie tonen uit het uitgebreide aanbod. Aanvang 11.00 uur.

Heraldiek
Een andere vraag die veel beginnende stamboomonderzoekers zich stellen is ‘ben ik van adel’ en ‘is er een familiewapen?’
Om daar wat meer over te weten te komen heeft HCC!genealogie René Vroomen wapenheraut van de Stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) uitgenodigd. Hij zal ‘s-middags ingaan op heraldiek. Dat is de wetenschap die zich bezighoudt met de betekenis van familiewapens en andere heraldische wapens. Het genootschap maakt zich zorgen over de afkalving en versnippering van het ‘heraldisch landschap’ in Nederland. Het probeert dat tegen te gaan door de heraldiek als cultureel erfgoed in Nederland maar ook daarbuiten te bevorderen. Het doet dat door het vergroten van de kennis over de heraldiek als cultuurhistorisch fenomeen en het stimuleren van de ‘levende’ heraldiek’ in de dagelijkse wereld. Het genootschap beschikt over een wapenregister waar erkende wapens in worden opgenomen.

De bijeenkomst zal worden gehouden op zaterdag 1 oktober a.s. in Cultuur en Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 3731 CL De Bilt. Aanvang 11.00 uur, toegang gratis.

Kludi Mix – Klassieker verovert moderne keuken

De nieuwe editie van de klassieker onder keukenmengkranen – Kludi Mix – voldoet moeiteloos aan de eisen van moderne keuken. Het biedt alles wat van een moderne keukenmengkraan verwacht mag worden. Dat mag ook verwacht worden van een fabrikant met het predicaat ‘Made in Germany’. En die ook nog eens kan putten uit meer dan 100 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van kwaliteitsmengkranen. De hoogwaardige materialen en vloeiende lijnen maken Kludi Mix tot een esthetische blikvanger op het aanrecht. Nog overtuigender zijn de prestatie, betrouwbaarheid en de verschillende functies. Die maken het werk in de keuken aangenaam eenvoudig en comfortabel.

Topprestaties
Het brede scala aan functies biedt een antwoord op de wensen en behoeften en voorkeuren van zelfs de meest kritische keukenprinsen en -prinsessen. Het Kludi Mix-assortiment biedt namelijk een keuze uit twee prestatieklassen. De ‘Comfort’-klasse biedt alle basisfuncties met optimale prestaties voor betrouwbaar keukencomfort. De ‘Comfort Plus’-klasse biedt met vier praktische extra functies nog meer gemak en mogelijkheden. Kludi Mix biedt in de Comfort Plus-klasse keuze uit een uittrekbare uitloop, een vaatdouche met twee straalsoorten en een multi-aansluiting voor de vaatwasser. Daarnaast ook een , een kantelbare uitloop voor montage voor een raam en varianten voor lagedruk boilers.

Elegante verschijning
Kludi Mix is een elegante blikvanger op het aanrecht, in glanzend chroom of in actueel matzwart is. De mengkraan heeft een vloeiend, dynamisch design met een licht oplopende uitloop voor extra werkruimte aan de spoelbak. Het rond gevormde lichaam vervloeit harmonieus met de halfronde vorm van de uitloop; een spannend contrast met de platte bedieningshendel in open of gesloten uitvoering.

Kludi in de prijzen

Kludi ontvangt Plus X, Red Dot Award én TOP 100-keurmerk

Geen enkele andere kranenfabrikant is de afgelopen twaalf maanden zo succesvol geweest als kranenspecialist Kludi als het gaat om het winnen van prijzen voor het beste ontwerp. Vorig jaar haalde het bedrijf al vijf keurmerken van Plus X voor haar Kludi Bozz serie. Voor wat betreft 2022 is Kludi uitgeroepen tot ‘Best Brand of the Year 2022’ voor de productcategorie kranen.
Kludi verwierf ook de Red Dot Award 2022 voor het uitstekend design van haar Kludi Nova Fonte assortiment.
Voor bijzondere innovatiekracht en bovengemiddeld innovatiesucces werd op 24 juni jl. op de Duitse MKB-top in Frankfurt het ‘TOP 100’-keurmerk toegekend. De prijs werd uitgereikt door de bekende wetenschapsjournalist Ranga Yogeshwar, die het onderzoeksprogramma van Professor Franke als mentor begeleidt.

Plus X Award
In de Plus X Award wedstrijd deden in totaal meer dan 700 merken mee. “Het feit dat we onze concurrenten voor zijn in een van de hoogste ‘Plus X’-prijscategorieën maakt ons natuurlijk trots”, zegt Arndt Papenfuß, directeur Marketing van de Kludi Group. “Aan de ene kant laat dit zien hoe goed de herschikking van onze merkstrategie en onze grondig herziene merkidentiteit in de markt worden ontvangen. Aan de andere kant loont het dat we ons richten op onze kerncompetentie – de ontwikkeling en productie van kranen voor badkamers en keukens – en dat we ons strikt laten leiden door een verbetering van het klantvoordeel.”
De jury was onder de indruk van de gebruiksvriendelijke drukknopconversie ‘Push & Switch’ voor een eenvoudige omschakeling, die ook wordt gebruikt in de ‘Bozz’-serie met ééngreepsmengkranen.

Uitstekend ontwerp
Het Kludi Nova Fonte-assortiment ontving de Red Dot Award 2022 voor uitstekend design. Het ontwerp van deze serie combineert vakkundig een delicate visuele lichtheid met een nauwkeurige uitwerking in detail. Met deze redenering heeft de internationale, 48-koppige vakjury de felbegeerde prijs voor hoge designkwaliteit toegekend aan de “Nova Fonte”-serie. Dit jaar vroegen meer dan 7.900 inzendingen uit ongeveer 60 landen het wereldwijd erkende kwaliteitszegel aan. Volgens de organisator worden alleen die ‘producten met een uitstekend ontwerp’ bekroond.
Nova Fonte kent drie designvarianten: de klassieke, puristische en déco-stijlvarianten interpreteren de klassiek-moderne badkamer op hun eigen manier en openen extra creatieve vrijheid voor het badkamerontwerp. Wat ze alle drie gemeen hebben, is hun heldere, elegante ontwerp en hun aangenaam ingetogen designtaal. Dit geldt in het bijzonder voor de puristische ééngreepsmengkraan Nova Fonte Pura voor wastafel en bidet, die het assortiment sinds dit jaar hebben vervolledigd. Ze imponeren vooral met hun slanke contouren en hun extreem filigraan ontwerp, dat ongeëvenaard is in zijn consistentie in de badkamer. “Op deze manier legt ‘Pura’ zijn eigen sterke accenten en is het een perfecte uitdrukking van de nieuwe tijdgeest”, benadrukt Arndt Papenfuß. “Dit geldt des te meer omdat ‘Pura’ voldoet aan de eisen van moderne duurzaamheid door het verminderde gebruik van materialen.”

Top 100 meest innovatieve bedrijven
Sinds 1993 wordt in Duitsland jaarlijks de Top 100 van innovatieve bedrijven in het MKB gekozen. De bedrijven worden aan de hand van vele criteria beoordeeld door Professor Nikolaus Franke en zijn team. Franke is oprichter en voorzitter van het Instituut voor Ondernemerschap en Innovatie aan de Weense Universiteit voor Economie en Bedrijfskunde. Dit jaar stond mengkranenspecialist Kludi voor het eerst in deze prestigieuze lijst van meest innovatieve bedrijven en producenten.

Klant centraal bij innovatie
Illustratief hiervoor is het succes van het recent ontwikkelde assortiment van ‘Kludi Cockpit’ douchesystemen met intuïtieve bediening. Of het tijdbesparende ‘Easy Fit’-concept dat de montage van keukenmengkranen voor de installateur een stuk eenvoudiger maakt. Deze producten en concepten zijn het resultaat van Kludi’s beleid om innovatie altijd te baseren op de wensen en behoeften van de gebruiker. Alleen wanneer een ontwikkeling aantoonbare verbetering voor de gebruiker oplevert – meer gebruiksgemak of installatiegemak – ziet Kludi dit als een innovatie,

Over KLUDI
Kludi GmbH & Co. KG – opgericht in 1926 staat voor bijna 100 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige kranen voor badkamers en keukens. Deze traditie als kranenspecialist betekent dat Kludi-producten een uitstekende productiekwaliteit ‘Made in Germany’, maximale functionaliteit, innovatieve technologieën en eersteklas design op unieke wijze combineren. Met baanbrekende oplossingen en ontwikkelingen in de badkamer en keuken heeft Kludi daaraan een belangrijke impuls gegeven. Ongeveer 170 uitvindingen en 100 patenten kunnen worden toegeschreven aan het middelgrote in Menden gevestigde bedrijf -evenals talrijke gerenommeerde design- en innovatieprijzen. Meest recentelijk, in 2022, werd Kludi erkend als een van de ‘TOP 100 innovators’ in Duitse middelgrote bedrijven.
Kludi positioneert zichzelf als een professionele organisatie. In een dialoog met de sanitairhandel en installatiebedrijven zoekt Kludi gespecialiseerde bedrijven als betrouwbare partner om oplossingen te vinden die hun dagelijkse bedrijfsvoering merkbaar gemakkelijker maken en toekomstbestendig zijn. Dat is terug te vinden in producten die bijzonder eenvoudig te installeren zijn en via gerichte, duidelijk gestructureerde programma’s voor badkamer en keuken tot innovatieve oplossingen voor efficiënte bedrijfsprocessen.
Sinds 2019 is Kludi bezig met het omzetten van haar verpakkingsconcepten naar uitsluitend biobased, duurzame, volledig plasticvrije alternatieven. Het grote voordeel is dat het materiaal volledig biologisch afbreekbaar en composteerbaar is volgens de specificaties van de Europese norm EN 13432. 
Kludi heeft circa 900 medewerkers in dienst in verkoop- en productiebedrijven in elf landen in Europa en Azië. Naast de volledig geïntegreerde productiefaciliteit in Menden, produceert het bedrijf ook in Hornstein/Oostenrijk en Diósd/Hongarije, evenals in Ras Al Khaimah/Verenigde Arabische Emiraten. Van daaruit worden ze geëxporteerd naar meer dan 100 landen.
Meer informatie over Kludi – Water in Perfection vindt u op www.kludi.com

RAK Ceramics neemt kranenspecialist Kludi over

Beslissende stap voor de internationale groeistrategie en de verdere ontwikkeling tot een van de meest geavanceerde kranenfabrikanten

Nadat de bevoegde toezichthoudende instanties de verkoop van de Kludi Group (www.kludi.com) aan RAK Ceramics hebben goedgekeurd, is deze overname nu geeffectueerd. RAK Ceramics uit Ras Al Khaimah, Verenigde Arabische Emiraten is aldaar beursgenoteerd. Het bedrijf is een toonaangevend leverancier van keramische lifestyle-oplossingen en een van ’s werelds top 5 keramische fabrikanten. Zij neemt de aandelen van de Kludi-groep én de 49 procent die Kludi bezit in de joint venture Kludi Rak over.

De intentie tot de aankoop werd half maart contractueel afgesproken met de vorige Kludi-eigenaar, Franz Scheffer, de kleinzoon van de oprichter van het bedrijf. Tot voor kort waren de aandelen van het bedrijf in zijn bezit. Hij zal met deze stap het bedrijf verlaten. De huidige directie blijft in functie.

De overeenkomst biedt een reeks voordelen voor de medewerkers, klanten en leveranciers van Kludi: met RAK Ceramics heeft Kludi een financieel sterke partner aan zijn zijde. RAK is overtuigd van de strategische oriëntatie van het Duitse merk en wil het bedrijf verder ontwikkelen en de digitalisering stimuleren. De onafhankelijkheid van het merk Kludi blijft behouden.

“We openen hiermee een nieuw, veelbelovend hoofdstuk in de bijna 100-jarige geschiedenis van ons bedrijf”, legt Julian Henco, CEO van Kludi GmbH & Co. KG, uit. “De samenwerking met RAK Ceramics is een belangrijke voorwaarde voor Kludi om op koers te blijven voor groei, die we zijn begonnen met de uitgebreide herschikking van onze merk-, verkoop- en productiestrategie.” Hiervoor hebben beide bedrijven gezamenlijke werkgroepen met gelijke vertegenwoordiging gevormd, die bedoeld zijn om mogelijke samenwerkingsgebieden te definiëren – bijvoorbeeld op het gebied van marktbewerking. De Kludi-CEO kondigde aan dat het middelgrote bedrijf systematisch zal blijven investeren in de modernisering en digitalisering van zijn productie en logistiek. “We hebben hiervoor de volledige steun van onze strategische partner RAK Ceramics”, zegt Julian Henco.
Aan de overname gaat een langdurige samenwerking vooraf. RAK Ceramics en Kludi zijn al 16 jaar aan elkaar verbonden voor de productie en verkoop van kranen door een succesvolle joint venture in de Emiraten, Kludi RAK.

Abdallah Massaad, Group Chief Executive Officer (CEO) van RAK Ceramics Group, zegt: “De overname van de Kludi Groep sluit aan bij onze groeistrategie en beleid om onze aanwezigheid in kernmarkten te versterken. Het biedt RAK Ceramics de mogelijkheid om naar Europese markten uit te breiden en daarmee onze positionering in projecten in de sanitair- en kranensector te verbeteren. De overname, gebouwd op een langdurige samenwerking en een gedeelde visie, opent nieuwe kansen voor Kludi, aangezien we dit historische en gevestigde Europese merk verder willen ontwikkelen door zijn strategie te financieren en de modernisering en digitalisering van het merk te stimuleren. De overname biedt de Kludi Groep de mogelijkheid om via het RAK Ceramics-netwerk de verkoop van kranen naar landen waar zij nu niet aanwezig is uit te breiden.”

Julian Henco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Kludi, voegt toe: “In RAK Ceramics hebben we een industriële partner en investeerder uit onze industrie gevonden met wie we sinds 2006 succesvol en in een vertrouwensrelatie samenwerken. Het volgt een langetermijnstrategie die Kludi in staat zal stellen om de groeistrategie die het de afgelopen jaren heeft gevolgd duurzaam voort te zetten en zich te ontwikkelen tot een van de marktleiders in de kranenindustrie. Zowel de beide bedrijven als ook de merken vullen elkaar perfect aan, waardoor synergieën in de toekomst het meest effectief kunnen worden benut. Dit zal verdere investeringen in de vestiging in Menden mogelijk maken en de toekomstige concurrentiepositie van Kludi versterken. Door nu ook gebruik te kunnen maken van het netwerk van RAK Ceramics krijgt Kludi toegang tot meer internationale markten. Kludi is en blijft een onafhankelijk, Duits middelgroot bedrijf”.

Over RAK Ceramics
RAK Ceramics is een van de grootste keramiekmerken ter wereld. Het bedrijf heeft wereldwijd ca. 15.000 medewerkers in dienst en is gespecialiseerd in keramische en porseleinen wand- en vloertegels, servies, sanitair en kranen. Het bedient klanten in meer dan 150 landen met activiteiten op elk continent. RAK Ceramics is een beursgenoteerd bedrijf op de Abu Dhabi Securities Exchange in de Verenigde Arabische Emiraten en heeft als groep een jaaromzet van ongeveer US $ 1 miljard.

Over Kludi
Kludi – opgericht in 1926 – heeft momenteel ongeveer 860 werknemers, ongeveer 350 werken op het hoofdkantoor in Menden, Duitsland, 140 op andere productielocaties in Hornstein, Oostenrijk, en ongeveer 230 in Diósd, Hongarije. In boekjaar 2021 steeg de omzet met bijna tien procent op jaarbasis tot 118,3 miljoen euro. In de afgelopen drieënhalf jaar heeft het bedrijf een transformatieprogramma ondernomen. Als onderdeel van dit proces heeft Kludi veel jonge nieuwe leidinggevenden aangeworven die het bedrijf hebben gemoderniseerd op het gebied van marketing en verkoop en ook op het gebied van productie, supply chain en digitalisering. Kludi geniet een nationale en internationale reputatie ver buiten zijn industrie als kwaliteitsfabrikant van badkamer- en keukenmengkranen, douches en douchesystemen en als een belangrijke innovator in de sector. Het bedrijf heeft hiervoor al tal van prijzen ontvangen. Zo werd het voor het laatst uitgeroepen tot een van de ‘Top 100 Innovators’ in Duitsland in 2022.

Meer informatie over KLUDI – Water in Perfection vindt u op www.kludi.com

“De overname, gebouwd op een langdurige samenwerking en een gedeelde visie, opent nieuwe kansen voor Kludi, aangezien we dit historische en gevestigde Europese kraanmerk verder willen ontwikkelen door zijn strategie te financieren en de modernisering en digitalisering van het merk te stimuleren”, zegt Abdallah Massaad (l.), Group CEO van RAK Ceramics Group, in gesprek met Julian Henco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Kludi GmbH & Co. KG.

https://www.kludi.com/fileadmin/_processed_/csm_220315_PI_KLUDI_RAK_Ceramics_neemt_kranenspecialist_Kludi_over_Massaad_Henco_01_759d7d08ca.gif

Militaire onderscheidingen en Zoeken in Nederland, Duitsland en Vlaanderen

Op zaterdag 28 mei 2022 organiseerde HCC!genealogie haar de 2e Landelijke Bijeenkomst van 2022, die werd gehouden in het H.F. Witte Cultuur- en vergadercentrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.

Bert Keers: Militaire onderscheidingen
Het is  niet ondenkbaar dat u een gedecoreerde voorvader in uw stamboom heeft. Het is dan interessant om  te weten over welke decoratie het gaat.
Om die reden praat Bert Keers, hoofd van de afdeling Decoraties van de Divisie Personeel & Organisatie van het  Ministerie van Defensie ons  bij over onderscheidingen in het algemeen, militaire onderscheidingen in het bijzonder. Zij nemen immers bij Defensie een bijzondere plaats in. Deze vormen een officiële blijk van erkenning en waardering en doen recht aan bijzondere momenten en gelegenheden waar de militair aan heeft deelgenomen. In retrospectief is aan de hand van de verkregen onderscheidingen na te gaan wat de militair allemaal heeft gedaan. Het is om zo te zeggen het CV van de militair.

Fred Baltus: Zoeken in Nederland, Duitsland en België
HCC!genealogie-adviseur Fred Baltus had het in zijn presentatie over hoe men naar genealogische gegevens kan zoeken op het internet. De beschikbaarheid van allerhande data en scans heeft sinds 2000 een enorme vlucht genomen. In Nederland zijn wij genealogen behoorlijk verwend met websites als o.a. WieWasWie en Open Archieven.
Onze buurlanden zijn nog lang niet zo ver als wij in Nederland, maar men timmert de laatste jaren flink aan de weg. Het zoeken naar genealogische gegevens in het buitenland gaat meestal wel op eenzelfde wijze. Soms kan je zoeken op persoonsgegevens en een andere keer moet je door een kerkboek bladeren. In de presentatie komen een aantal van die sites aan bod.

Kludi Nova Fonte Pura, Archetype van nieuwe tijdgeest

Bij introductie, twee jaar geleden, maakte de mengkranenserie Nova Fonte van Kludi indruk in de sanitairmarkt. Het assortiment omvat een concept met drie verschillende designvarianten – Classic, Puristic en Déco – die de klassiek-moderne badkamer elk op eigen wijze interpreteren. Dit komt vooral tot uiting in de grepen en rozetten die puristische en klassieke designelementen met elkaar verbinden. Met de toevoeging van de Nova Fonta Pura ééngreeps mengkranen opent het assortiment nieuwe wegen voor individualistische badkamerinrichting.

Pura is de ideale vervolmaking van de Nova Fonte-serie en maakt het concept compleet. De buitengewoon filigrane mengkraan met het heldere, puristische ontwerp is een expressie van de nieuwe tijdgeest en zet indrukwekkende accenten. Niet voor niets werd deze mengkraan van Kludi onderscheiden met de prestigieuze ‘Red Dot Award 2022’.

9 – 21 – 36
De Nova Fonte Pura ééngreeps mengkranen zijn daadwerkelijk filigraan van vorm en subtiel ‘lichtvoetig’. Slechts 21 mm is de diameter van de licht naar beneden gebogen uitloop. Het kraanhuis is met een diameter van 36 millimeter niet minder indrukwekkend rank, terwijl de platte greep met de buitengewoon strakke vormgeving slechts negen millimeter breed is. Deze tot een minimum gereduceerde belijning en uitgebalanceerde proportionering met uiterst nauwkeurige verbinding van uitloop en kraanhuis geven Pura klassieke elegantie en expressieve esthetiek. Om dit moderne purisme optimaal naar voren te brengen, is er voor het oppervlak van de mengkraan, naast de uitvoering in klassiek chroom, ook keuze uit trendbewust matzwart en stijlvol matwit (vanaf het voorjaar 2023).

Duurzaam, van productie tot gebruik
Het extreem filigraan ontwerp en de gereduceerde afmetingen van alle Nova Fonte Pura modellen zorgen ook voor een aanzienlijke vermindering van materiaalgebruik bij de productie. Dit resulteert in besparing op grondstoffen en energie. Daarbij komt dat Kludi consequent kiest voor verpakkingsmaterialen die bewezen en gecertificeerd milieuvriendelijkheid zijn. Zo gebruikt Kludi plasticvrij, biologisch afbreekbaar en composteerbaar verpakkingsmateriaal volgens de specificaties van de Europese norm DIN EN 13432.

Bovendien is het watergebruikt van de alle Pura wastafelmengkranen teruggebracht tot vijf liter per minuut, met behoud van hoog comfort. Dit is goed voor milieu en hulpbronnen, vooral omdat verlaging van het gebruik van warm water energiebesparend is. Nova Fonte Pura voldoet met de kleinere ecologische voetafdruk optimaal aan de eisen van hedendaagse duurzaamheid. Ook in dat opzicht is Nova Fonte Pura het ware archetype van de nieuwe tijdgeest.

BeKaServ wordt webshop

De aan de Zuidwenk in Bunschoten gevestigde kantoorvakhandel BeKaServ van Bort en Hanna Beekhuis gaat helemaal digitaal. Veranderende ontwikkelingen en behoeften in de markt zijn voor het bedrijf reden om de bakens te verzetten.

Al vóór de corona-pandemie werd zichtbaar dat steeds meer relaties digitaal gingen bestellen, laat Bort Beekhuis weten. Deze ontwikkeling heeft zich uiteraard tijdens de pandemie versterkt voortgezet en kunnen we nu wel van een trend spreken. Om die reden wordt de winkel met showroom en magazijn aan de Zuidwenk ingaande 31 mei a.s. gesloten en zijn de activiteiten ondergebracht in een zeer uitgebreide webshop. Daarvoor heeft het ondernemersechtpaar uitstekende leveringsafspraken met toeleveranciers gemaakt, ook al omdat in de digitale winkel 24/7 besteld kan worden. Bovendien is het leveringsprogramma aanzienlijk uitgebreid. Een veelzijdiger en uitgebreider assortiment vergt geen kostbare, fysieke winkel- of magazijnruimte meer, dus was de keuze voor een webshop snel gemaakt.

Het bekende motto van BeKaServ ‘van bureau tot pennenbak’ dekt door de ontwikkelingen niet langer de lading. Want naast kantoorartikelen, -machines en -meubels biedt de webwinkel nu ook consumptie- (koffie, thee, water) en schoonmaakartikelen voor kantoor. “Daar is behoorlijk vraag naar”, aldus Hanna Beekhuis.

BeKaServ streeft ernaar haar klanten een compleet pakket te bieden en binnen 24 uur te leveren. Kleine bestellingen worden thuis of op het kantooradres afgeleverd.

Extra inspanning wordt geleverd voor projectopdrachten zoals kantoorinrichting. BeKaServ denkt graag met u mee als het gaat om: levering en montage van (ergonomische-) bureaus of stoelen, kast of magazijnrek, apparatuur en kantooraccessoires als kapstokken, parapluhouders of wat men op kantoor maar nodig heeft. Kortom BeKaServ zorgt voor een compleet ingericht kantoor.

Over BeKaServ
Het familiebedrijf BeKaServ Kantoorvakhandel werd in 1990 door opgericht door Bort Beekhuis. Het werd in korte tijd een begrip in Bunschoten-Spakenburg. Door branchegerichte opleidingen en jarenlange ervaring is er dus aanzienlijke knowhow aanwezig is voor het geven van gedegen advies. Want ook in met een webshop, blijft het persoonlijk contact met Bort en Hanna een belangrijke meerwaarde.

Bunschoten, 3 mei 2022

Kludi in top 100 van meest innovatieve bedrijven

Bekroonde innovatiekracht

Sinds 1993 wordt in Duitsland jaarlijks de top 100 van innovatieve bedrijven in het MKB gekozen. De bedrijven worden aan de hand van vele criteria beoordeeld door Professor Nikolaus Franke en zijn team. Franke is oprichter en voorzitter van het Instituut voor Ondernemerschap en Innovatie aan de Weense Universiteit voor Economie en Bedrijfskunde. Dit jaar staat mengkranenspecialist Kludi uit Sauerland voor het eerst in deze prestigieuze lijst van meest innovatieve bedrijven en producenten.

Klant centraal bij innovatie
Veel onderscheidende innovaties voor badkamer en keuken komen voort uit onderzoek en de ontwikkeling van Kludi. Het familiebedrijf bezit meer dan 100 patenten. Nieuwe ontwikkelingen maken veelal direct een belangrijk deel uit van de totale omzet. Kludi bewees het onderzoeksteam overtuigend dat haar innovaties niet op toeval berusten, maar het resultaat zijn van een systematisch, uitgekristalliseerd proces, ingebed in een open cultuur en met betrokkenheid van medewerkers en klanten. Directie en management ondersteunen innovatie en verandering. Kludi-innovaties en productverbeteringen zijn overtuigend aanwezig op de markt. Illustratief hiervoor is het succes van het recent ontwikkelde assortiment van ‘Kludi Cockpit’ douchesystemen met intuïtieve bediening. Of het tijdbesparende ‘Easy Fit’-concept dat de montage van keukenmengkranen voor de installateur een stuk eenvoudiger maakt. Deze producten en concepten zijn het resultaat van Kludi’s beleid om innovatie altijd te baseren op de wensen en behoeften van de gebruiker. Alleen wanneer een ontwikkeling aantoonbare verbetering voor de gebruiker oplevert – meer gebruiksgemak of installatiegemak – ziet Kludi dit als een innovatie.

Het ‘TOP 100’-keurmerk voor bijzondere innovatiekracht en bovengemiddeld innovatiesucces wordt uitgereikt op de Duitse MKB-top op 24 juni 2022 in de Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main. De prijs wordt uitgereikt door de bekende wetenschapsjournalist Ranga Yogeshwar, die het onderzoeksprogramma van Professor Franke als mentor begeleidt.

Prijs voor speciale innovatiekracht: Kludi is opgenomen in de prestigieuze lijst van ‘TOP 100 Innovators 2022’ in het Duitse MKB. Deze positie is toegekend na onderzoek door innovatieonderzoeker Nikolaus Franke, hoogleraar aan de Weense Universiteit voor Economie en Bedrijfskunde.
Echte innovaties brengen merkbare verbeteringen voor de gebruiker: Het Kludi Cockpit Discovery douchesysteem zorgt door het unieke gebruiksgemak voor een sensatie in de markt. Eerder werd deze innovatie bekroond met de ‘German Innovation Award 2019’.Een wereldprimeur met echte toegevoegde waarde: voor de de inbouw ééngreeps mengkranen maakt ‘Kludi Push & Switch’ einde aan de gebruikelijke, omslachtige trekomstelling. In plaats daarvan kan de watertoevoer gewisseld worden met een druk op de knop. Eenvoudiger kan het niet.