Hospice Nijkerk zoekt hulp voor aangepaste collecte

In de week van 26 april tot en met 1 mei wordt in de gemeente Nijkerk op een aangepaste wijze gecollecteerd voor Hospice Nijkerk e.o. Vorig jaar kon de collecte niet doorgaan in verband met de coronacisis. Dit jaar wil het hospice de collecte wél laten door gaan, maar dan op een andere manier. Daarvoor zoekt het hospice vrijwilligers. 
Lees hier verder.

Hospice Nijkerk gaat verbouwen

De besturen van de Stichting Hospice Nijkerk en Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk hebben plannen om volgend jaar het hospice uit te breiden en het pand te verbouwen en opnieuw in te richten. Daarvoor zal in 2021 een fondsenwervingsactie worden opgezet.

Volgens een planning zal de verbouw in de tweede helft van 2021 van start gaan. Tijdens de verbouw zal het hospice geopend blijven en kunnen er nog steeds gasten opgenomen worden, zij het tijdelijk met iets minder mogelijkheid tot opname. Er wordt alles aan gedaan om de overlast voor de gasten, medewerkers en de omgeving te beperken.

De verbouw bestaat uit het realiseren van een aanbouw met twee nieuwe gastenkamers met eigen sanitair en een terras. Het totaal aantal gastenkamers blijft hetzelfde, namelijk zes. Om aan de vraag van isolatieverpleging te voldoen zal een aantal kamers daarvoor ingericht worden. Daarnaast zal in het bestaande deel een aantal ruimten opnieuw worden ingericht en opgeknapt.
Verder komt er meer ruimte voor ontmoeting voor gasten en familie, zoals een aparte eetkamer. Ook komt er een groter kantoor voor de verpleegkundigen, die op dit moment in een opkamertje bivakkeren. In het hospice zullen duurzame energiezuiniger installaties worden geïnstalleerd en zal ook de isolatie geoptimaliseerd worden. Verwacht wordt dat daarmee de gebruikskosten omlaag zullen gaan.

Met de voorgenomen verbouwing willen de besturen voldoen aan wet- en regelgeving betreffende werkomstandigheden en komt er meer ruimte voor werken en zorg. Ook wordt het pand door verduurzaming en uitbreiding toekomstbestendig gemaakt. Uiteraard met behoud van de eigenheid en uitstraling van het monumentale karakter van het pand.

Het Hospice Nijkerk e.o. is gevestigd in Bethanië, het oudste huis van Nijkerk. Het is in het midden van de zeventiende eeuw, na een brand die de hele stad in de as legde, herbouwd. Het gebouw is in 2008 gerenoveerd tot hospice. Dit hospice biedt palliatieve terminale zorg aan zorgvragers in de laatste levensfase, voor wie genezing niet meer mogelijk is.

Waardevolle vrijetijdsbesteding aangeboden, Hospice op zoek naar zorgvrijwilligers

Hospice Nijkerk biedt 24 uur per dag professionele zorg aan mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is. Alles is gericht op comfort en aandacht, zowel voor de gasten als voor hun naasten. Het hospice in Nijkerk heeft een goede naamsbekendheid. Veel vrijwilligers hebben daar een mooie plek gevonden om dienstbaar bezig te zijn voor de medemens in de laatste levensfase. Iets minder bekend lijkt de hulp van vrijwilligers in de thuissituatie te zijn. In beide gevallen een waardevolle vrijetijdsbesteding.

Hospice Nijkerk Thuis
Deze hulp is met name gericht op het ontlasten van de mantelzorgers. Voor veel mensen is de wens om thuis te sterven zo belangrijk dat de naasten er alles aan willen doen om die wens te vervullen. In de terminale fase is de vraag om ondersteuning hierin zeer begrijpelijk en om dit vol te houden soms erg noodzakelijk. De speciaal opgeleide zorgvrijwilligers van het hospice kunnen hierin dan ook een belangrijke rol spelen. Zowel overdag als ’s nachts kunnen zij de zorg van de mantelzorger overnemen zodat deze wat tijd voor zichzelf kan vrijmaken. Er wordt een rooster gemaakt van maximaal drie keer in de week een aantal uren overdag of een nachtdienst met beschikbare vrijwilligers. Ook in de verzorgingshuizen en het verpleeghuis in Nijkerk kan deze ondersteuning aan de familie door deze vrijwilligers geboden worden.

Op zoek naar zorgvrijwilligers
Het hospice kan nog zeker nieuwe (zorg-) vrijwilligers gebruiken. Zowel in het Hospice als voor Hospice Nijkerk thuis of een combinatie van beiden. Geïnteresseerden hoeven om zorg vrijwilliger te worden geen zorgervaring te hebben. Zij die geïnteresseerd zijn in het thuis werk, moeten wel eerst ervaring op doen in het hospice, waarna ze na een introductiecursus bij Hospice Nijkerk Thuis aan de slag kunnen.

Zij kunnen het weten
Zorgvrijwilliger zijn is een mooie, boeiende taak die als een verrijking van het leven wordt ervaren. Greetje Westerhof en Jeanette van Driel zijn twee van de vele zorgvrijwilligers die zich wekelijks van harte inzetten.

Westerhof: “In het verleden ben ik opgeleid als Z-verpleegkundige en heb 18 jaar in een verpleeghuis gewerkt. Na mijn verhuizing ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk dat er echt toe doet. Op een informatieavond van het hospice in 2017 ben ik enthousiast geworden over dit werk. Omdat het werk in het Hospice zelf voor mij fysiek wat te belastend was heb ik gekozen voor het werk van Hospice Nijkerk Thuis. Ik krijg veel voldoening door het nauwe contact dat ik met de mensen thuis krijg. Daar krijg ik ook energie van ook al heb ik het idee dat ik soms nauwelijks iets doe. Het wordt enorm gewaardeerd. De emotionele belasting is wisselend. Ik herinner me een familie waar ik lange wekelijks kwam die na het afsluiten van de inzet (de Thuisinzetten zijn voor max. drie maanden) mij persoonlijk vroegen om betrokken te blijven bij de zorg voor dit echtpaar. Dit vergeet je niet snel. We leren in het hospice het principe van figuurlijk voeten vegen als je binnenkomt maar ook als je weer naar huis gaat.“

Van Driel: “Wanneer je voor de eerste keer bij mensen thuiskomt is het snel schakelen om een indruk te krijgen van de thuissituatie. Wat is de status van het ziekteproces? Ook het praktische deel van de zorg verdiend aandacht. Het ontlasten van de mantelzorgers wordt meestal erg gewaardeerd. Voor de zorgvragers is de situatie waarin ze zijn terechtgekomen een hele omschakeling, zeker als het einde nabij is. De extra zorg van een vrijwilliger roept ook weer veranderingen op. Het is soms zoeken naar de juiste woorden om steun te bieden. Het hospice geeft veel ruimte om optimale zorg te verlenen, maar ook een extra uitdaging. Dit omdat er geen collega’s in de buurt zijn om hulp te vragen. Als (zorg)vrijwilliger ben je van onschatbare waarde. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor ons team”.

Mantelzorger Bep van Meppelen-Schepping: “Dankzij de inzet van vrijwilligers van het hospice kon mijn man thuis verzorgd worden gedurende zijn laatste levensfase en daar ook sterven. De vrijwilligers hebben mij als mantelzorger ondersteund toen de zorg steeds intensiever werd. Gewoon door er te zijn, met aandacht voor wat nodig was. Ook mijn kinderen hebben dat zo ervaren.”

Informatie
Wie meer informatie wil inwinnen over het werk als zorgvrijwilliger kan zich per e-mail aanmelden voor een kennismakingsgesprek info@hospicenijkerk.nl.