Privacyverklaring

Presstige Public Relations & Marketing Communicatie

Presstige Public Relations & Marketing Communicatie, gevestigd aan Kerkstraat 70 3751 AS Bunschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Kerkstraat 70 3751 AS Bunschoten +31 (0)33 245 00 70 http://www.presstige.nl
F.D.P.M. Lether is belast met Gegevensbescherming van Presstige en te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken

Presstige verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt danwel ooit toestemming tot gebruik heeft gegeven. Het betreft alleen:

  • Voor- en achternaam en geslacht of
  • Naam van een publicatie (de media)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij NIET verwerken

Onze website en/of dienst heeft -ongeacht hun leeftijd- niet de intentie gege-vens te verzamelen over/van bezoekers aan onze websites www.presstige.nl en/of presstige.biz en doet dat ook niet. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld (over een minderjarige), neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Presstige beschikt dus over adresgegevens die worden gebruikt voor:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief (of die van klanten) en/of andere informatie
  • U te kunnen bellen of te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (het i.o.v. onze relaties geven van voorlichting aan de nieuwsmedia)
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en aanbod

Geautomatiseerde besluitvorming

Presstige Public Relations & Marketing Communicatie gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Presstige Public Relations & Marketing Communicatie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel (vastleggen naw-gegevens), Outlook (individuele mailverzending) en Mailchimp (voor de verzending aan grotere aantallen geadresseerden). Geadresseerden hebben ten alle tijden de mogelijkheid zich uit ons (pers-)bestand uit te schrijven c.q. of zich af te melden voor onze mailings/persberichten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Presstige Public Relations & Marketing Communicatie bewaart (persoons) gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden bewaard. Wij bewaren de naw-gegevens zo lang wij ons bedrijf voeren danwel tot het moment wanneer een geadresseerde om uitschrijving verzoekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Presstige Public Relations & Marketing Communicatie verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de website van Presstige Public Relations & Marketing Communicatie worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt. Op de social media perskamer (www. presstige.biz) staan knoppen om informatie te delen met Google+, Facebook, Twitter, LinkedIN, NU en ShareThis. Deze sites maken -indien u die knoppen activeert- wel gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwer-king van uw (persoons)gegevens door Presstige en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw (persoons)gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw per-soonsgegevens sturen naar
We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Presstige Public Relations & Marketing Communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, ver-lies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via